Security Magazin

EN: Photo on cover and interesting interview inside. Thank you Security Magazin!

CZ: Fotka na titulní stránce a rozsáhlý rozhovor uvnitř. Děkujeme Security Magazín!